Živý městský blog

Milí přátelé, čtenáři a náhodní okolo cestující,

protože se festival Živé město nesnaží jen pobavit a vyplnit čas a prostor města kulturou, ale klade i otázky a snaží se na ně hledat odpovědi, šíře těchto otázek nahlas vyslovených i skrytých je velká. Ptáme se po kvalitě života a kultury ve městě. Hledáme roli občana v oblasti jeho bydliště. Zajímá nás veřejný prostor ve vztahu ke kultuře a kultura ve vztahu k veřejnému prostoru. Zajímá nás hlavně Praha 6, ale inspiraci chceme čerpat odjinud.

Tento blog chce přinášet nápady, názory, zkušenosti, reflexe, pohledy, zaostření na detail i teoretická pojednání. Autory budeme oslovovat sami, ale budeme rádi i za tipy nebo ochotu něco napsat. Může jít o reportáž, názor, esej, pojednání. I velmi laické i odborné.

Těšíme se na své čtenáře, kteří budou se zapálením číst, diskutovat a sdílet. Za zpětnou vazbu budeme rádi.

Živé město, o.s.