Živé město - logo

Živé město v r. 2012

Píšeme granty a čekáme na výsledky již podaných, držte nám palce!
Pro aktuální informace sledujte www.facebook.com/zivemesto.

 
CLOSE

O PROJEKTU

 

Živé město je týdenní neziskový multižánrový festival, jehož cílem je oživit kulturní dění na Praze 6. Akci pořádá občanské sdružení Živé město ve dnech 27. 9. − 4. 10. 2011.

Program festivalu vytváří síť Živého města, kterou tvoří kulturní zařízení a kavárny na Praze 6 – hlavně v Dejvicích a na Břevnově – které celoročně nabízejí pestrý a kvalitní kulturní program a nahrazují tak např. neexistenci kina na Praze 6. V místech jako je Studentské kulturní centrum Klubovna, Kavárnu a divadlo Potrvá, Národní technickou knihovnu, Faru Církve československé husitské, Kulturní centrum Kaštan či Tvůrčí kavárnu Vypálené Koťátko se konají filmové projekce s diskusemi, které jsou zastřešeny jednotícím tématem života ve městě z nejrůznějších úhlů pohledu (urbanismus a architektura, migrace, ekologie, mezilidské vztahy).

Festival také ukazuje, jak lze veřejný prostor využívat k aktivnímu trávení volného času – důležitou součástí programu je bleší trh, piknik, sportovní hry v parku, komentované procházky, venkovní tančírna, autorská čtení na autentických místech a další open-air umělecké intervence, které se konají v blízkosti pozapomenutých míst (např. kino Bruska či Ořechovka, nádraží Bubeneč atp.)

Živé město si klade za cíl nebýt pouze jednorázovou událostí, ale oživit danou lokalitu dlouhodobě. Chceme rozšířit kulturní mapu Prahy – vybudovat trvale fungující pražskou kulturní platformu, která bude atraktivní jak pro rezidenty Prahy 6, tak pro její návštěvníky. Vstup na všechny akce je zdarma.

Akce se koná za podpory Městské části Prahy 6 a Nadace Život umělce. Dalšími partnery festivalu jsou FAMU, ČVUT, VŠCHT, ČZU a dejvická pobočka Městské knihovny.

PROGRAM

První den nabízí komentovanou cykloprocházku po vybraných festivalových místech a večerní open-air projekci. Většina dalších dnů má programové schéma tři vrstvy:

Doprovodný program – převážně pro rodiny s dětmi či seniory (workshopy, blešák, komentované procházky atp.)

Projekce s diskusemi – promítání celovečerních a krátkých filmů ve vybraných kavárnách a klubech, na projekce navazují moderované diskuse s odborníky na danou problematiku.

Site-specific – oživení různých dříve známých, dnes pozapomenutých míst Prahy 6 formou site-specific intervence, což je způsob umělecké práce, jenž je inspirován a definován konkrétním místem (např. projekce v blízkosti bývalých biografů, scénografické představení v nádraží Bubeneč atp.)

KE STAŽENÍ