pr

og

ram

2013

zpět na program

Program k tisku si můžete stáhnout zde.

Komentovaná cykloprojížďka

sobota 28. 09. 2013 16:00
Kde: Dejvice, Bubeneč

Komentovaná cykloprojížďka s kunsthistorikem a cyklistou Ondřejem Hojdou

Město jako vrstvení, město jako organismus. Mezi vesnicemi Dejvice a Bubeneč vyrostlo v první polovině dvacátého století plánované kompaktní město. Zároveň jsou tu dodnes stále patrné stopy původního přírodního terénu, na něž museli architekti reagovat: zeleň a vodní toky. Začneme tam, kde se město stýká s řekou: uvidíme industriální stavby podél Papírenské ulice, od Císařského mlýna, bývalé čistírny odpadních vod (dnes Ekotechnické muzeum) k funkcionalistickému Vodohospodářskému ústavu. Dále k bývalému nádraží Bruska a do Dejvic, kde si připomeneme klasicizující modernu Antonína Engela, která dodnes určuje základní formu této čtvrti. Podíváme se i na funkcionalistické školy. Jak číst město? Jakou roli v něm hraje prázdné a plné, dokončené a nedokončené? Uvidíme.

Sraz v 16:00 před KC Klubovna