po

dp

or

te

Podpořte občanské sdružení Žvé město

Pokud jsou vám aktivity občanského sdružení Živé město sympatické, podpořte nás, prosím. Všechny naše akce jsou velice nízkorozpočtové a podílíme se na nich jako dobrovolníci. 

Pomozte nám se rozvíjet:
- finančním příspěvkem na náš transparentní účet 2801982867/2010
- nefinanční pomocí, např. tiskem plakátů, zapůjčením techniky, poskytnutím výtvarného materiálu atp.
- osobním zapojením
-
více info na
info@zive-mesto.cz

V roce 2016 moc děkujeme těmto dárcům:
- Ivan Fencl
- Vlaďka Rýzlerová

Dále děkujeme MČ Praha 6 za poskytnutí volnočasového a kulturního grantu v celkové výši 40.000 Kč.