co

kdy

kde

kdo

zpět na akce

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO DEJVICÍCH

čtvrtek 25. 04. 2013 17:30-19:30
Kde: Praha 6 - Dejvice - ukázat na mapě

Tentokrát pěší (nikoli obligátní cyklistická) výprava za krásami dejvické a bubenečské moderní architektury s umělcem a kurátorem Galerie Národní technické knihovny Milanem Mikuláštíkem bude zahájena na zahradě kulturního centra Klubovna. 
Cílem procházky bude, vedle opalování a pobytu na čerstvém vzduchu, poukázat na výjimečnost Dejvic jako unikátního monumentálního urbanistického gesta, jehož umělecká i historická hodnota jsou dnes ohroženy plánovanou diskutabilní zástavbou. 
Vedle životní realizace architekta Antonína Engela, kterou byl urbanistický plán Dejvic s centrálním Vítězným náměstím a paprskovitě se rozbíhajícími ulicemi, nabízí tato městská čtvrť také řadu příkladů velmi kultivovaných činžovních domů i krásných vil od předních českých architektů mladé české demokracie - Pavla Janáka, Josefa Havlíčka, Jaroslava Vondráka, Bohuslava Homoláče, Richarda Ferdinanda Podzemného, Theodora Petříka, Milady Pavlíkové-Petříkové, Aloise Krofty, Vladimíra Martínka, Bohumíra Kozáka či Rudolfa Hraběte. Bezprecedentní je také vysoká architektonická kvalita školních budov, kterých je v Dejvicích celá řada. Podíleli se na nich další velcí moderní architekti jako Jan Gillar, Evžen Linhart, František Čermák nebo Gustav Paul, nedávno je důstojně doplnili svými novostavbami v kampusu ČVUT studio Projektil a Alena Šrámková.
Více informací o dalších (především cyklistických) výpravách za architekturou najdete zde.


Sraz na zahradě KC Klubovna (ul. Generála Píky bez č. p.)


Zdarma


Akce je součástí projektu Živého města, který podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA.