co

kdy

kde

kdo

zpět na akce

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA – DEJVICE A RUSKÁ MEZIVÁLEČNÁ EMIGRACE I

úterý 13. 10. 2015 17:00
Kde: Dejvice, Bubeneč

Ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha připravujeme procházku po Dejvicích a Bubenči na téma ruská meziválečná emigrace. Sraz je v 17 hodin na náměstí Svobody před ZŠ Emy Destinnové. Autorem procházky je kunsthistorik zabývající se ruskou diasporou a zároveň obyvatel Dejvic Jakub Hauser. Délka procházky cca 60 min.

Pro dějiny ruské meziválečné emigrace, v rámci níž se v Československu ocitlo kolem 25 000 běženců z území bývalého carského Ruska, zaujímají Dejvice a Bubeneč zcela zvláštní postavení. Právě zde – v nově budovaných čtvrtích Dejvic a Bubenči – se koncentrovala ruská diaspora
(údajně se běžně užívalo spojení „dejvičtí Rusové“) a v několika ruských družstevních domech žila významná část intelektuální elity emigrace.

V tzv. Profesorském domě, přezdívaném kvůli zralému věku většiny jeho obyvatel „bratskaja mogila“ (hromadný hrob), přebývalo v meziválečných letech několik desítek ruských profesorů, sídlila zde i řada spolků, mezi jinými i skupina básníků a básnířek „Skit poetov“ (Poustevna básníků), Bubenečský ruský klub, fungovala zde nedělní škola pro ruské děti.

Později byla v suterénu Profesorského domu zřízena kaple sv. Mikuláše, která dnes slouží bohoslužebným účelům pravoslavné obce. Ve všech třech dejvických ruských družstevních domech byly ve 20. a 30. letech ruské obchody. Procházka počítá předběžně se zastávkami v Rooseveltově ul. (Profesorský dům), ul. Jugoslávských partyzánů či Koulově ul. (družstevní domy) aj.

Procházka je taktéž součástí projektu Praha sdílená a rozdělená, kterým Multikulturní centrum Praha představuje pomocí on-line mapy a procházek (http://praha.mkc.cz) Prahu jako místo s bohatou multikulturní historií.