co

kdy

kde

kdo

zpět na akce

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA – DEJVICE A RUSKÁ MEZIVÁLEČNÁ EMIGRACE II

sobota 07. 11. 2015 15:00
Kde: Dejvice, Bubeneč

Ve spolupráci s MKC Praha připravujeme procházku po Dejvicích na téma ruská meziválečná emigrace. Jedná se o reprízu procházky z října 2015.

Pro dějiny ruské meziválečné emigrace, v rámci níž se v Československu octlo kolem 25 000 běženců z území bývalého carského Ruska, zaujímají Dejvice a Bubeneč zcela zvláštní postavení. Právě zde – v nově budovaných čtvrtích Dejvic a Bubenči – se koncentrovala ruská diaspora
(údajně se běžně užívalo spojení „dejvičtí Rusové“) a v několika ruských družstevních domech žila významná část intelektuální elity emigrace.

Sraz v 15:00 na autobusové zastávce Vozovna Střešovice (před Muzeem MHD).