co

kdy

kde

kdo

zpět na akce

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OBORY A LETOHRÁDKU HVĚZDA

sobota 04. 05. 2013 11:00-13:00
Kde: sraz u vchodu do obory z ulice Libocká (poblíž zastávky Petřiny)

V rámci procházky oborou Hvězda prozkoumáme, jak je park vymyšlen, jak zda se cesty potkávají a zda vytvářejí nějaký ornament a zaznamenáme, co jsme všechno po cestě k letohrádku viděli a zažili. Stavbu letohrádku Hvězda prozkoumáme zvenku i zevnitř, od podzemí až po druhé patro- hodovní síň, která není běžně přístupná.

Pokusíme se nalézt odpovědi na otázky, ke kterým stavba letohrádku a obory vybízí: Proč je stavba do půdorysu hvězdy? Jsou základy stavby opravdu do tohoto tvaru? V jaké době byla stavba vybudována?

Průvodcem otázkami, úkoly, spojovačkami a výtvarnými aktivitami budou pracovní listy a lektorka.


Akce je určena nejen pro děti (od 3 let) a jejich dospělý doprovod.


Sraz u vchodu do obory Hvězda z Libocké ulice (poblíž zastávky Petřiny).


Lektorkou a autorkou listů je Mariana Dočekalová: učitelka výtvarné výchovy na ZŠ, redaktorka dětského časopisu HraNa (http://www.casopishrana.cz/), zakladatelka dětského klubu Kruhžítko, o.p.s. (www.kruhzitko.cz) a lektorka dětského tábora Artmill (www.artmill.eu).Akce je zdarma (včetně vstupu do letohrádku), budeme však rádi za příspěvek na výrobu listů.