Poezie z nenadání

Loňský první ročník festivalu Živé město byl obsahově velmi pestrý. Vedle filmu, výtvarného umění, urbanismu, divadla či tance se soustředil také na literaturu. V jeho programu proto nemohla chybět v posledních letech velice populární literárně-performativní disciplína zvaná Slam Poetry, kterou návštěvníkům představil jeden z našich nejvýznamnějších slamerů a průkopníků Slam Poetry v ČR – Bohdan Bláhovec. Celý příspěvek